dinsdag 28 februari 2017

Vandaag is het cultuurproject "onGELOOFlijk" geopend!!

Vandaag is het cultuurproject "onGELOOFlijk" geopend. De weergoden waren ons minder goed 
gestemd dan voorgaande jaren, dus verruilden wij het plein voor de gymzaal. Dat was eigenlijk ook
 wel intiem en passend bij het thema. Dudley wist kinderen, team en aanwezige ouders weer in de 
stemming te brengen na het openingswoord door meneer Tom..

Geen opmerkingen: