donderdag 2 maart 2017

Een kijkje in groep 1-2 A

Na de fantastische opening van Dudley, zijn we in de klas meteen aan de slag gegaan 
met de verschillende geloven. We hebben met elkaar besproken welk geloof we hebben 
en we kwamen al snel tot de ontdekking dat dit heel verschillend is. Ook hebben we met 
elkaar gebeden op verschillende manieren; in je hoofd, door je handen ineen te slaan, je 
ogen dicht te doen en een wens te bedenken of hardop te zeggen. We zijn toen geëindigd
met het woord amen, dat hoorde er volgens de kinderen bij.
Daarna zijn we begonnen met onze gebedskettingen. In vele geloven wordt er gebruik
 gemaakt van een gebedssnoer, denk aan de rozenkrans, een mala en een tasbih.
 Later meer! 
Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan de Onze-Lieve-Vrouwe onbevlekt ontvangen kerk in 
Overveen. Cor heeft ons wegwijs gemaakt in de kerk en ons van alles laten zien. We hebben het 
doopvont gezien waar het wijwater in zit om de kinderen te dopen. Het is de kinderen gelukt om 
op het doopvont een klein muisje te vinden. Ook hebben we het glas in lood bewonderd en tevens 
het gigantische orgel. Ook mochten we een kaarsje aansteken ter nagedachtenis aan een overleden 
bekende. Pol en Jip hebben dat in het bijzonder voor hun vader en moeder gedaan. Een prachtig 
gebaar!

Geen opmerkingen: